Vítáme Vás na stránkách kampaně, která se snaží porovnat dva různé systémy rychlé internetové komunikace (Instant Messaging) - Jabber a ICQ. Protokol XMPP, na kterém Jabber běží, je narozdíl od protokolu Oscar (který používá ICQ) světovým standartem, z čehož vyplývá spousta výhod (viz. dále). Jsme přesvědčeni, že si po prohlédnutí tohoto webu budete schopni několikanásobně zpříjemnit internetovou komunikaci se svými známými.